orka EtnoUgoru w Warszawie

Pomysł zrodził się chyba przy okazji „EUharmonii” – specjalnego koncertu na Rynku Nowego Miasta w Warszawie 1 lipca 2011 r. uświetniającego rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Polegał na prostym założeniu – prócz „normalnych” występów...