IRRACJONALNY LĘK

Niemożność międzyludzkiego porozumienia wywołuje u mnie czasem irracjonalny lęk. Jak to jest, że jest coś takiego jak moja i twoja logika, że nie ma obiektywnego, ba, choćby intersubiektywnego systemu odniesienia, że tacy sami, a ściana między nami? Wzniosłe to pytania i wzniosła kategoria irracjonalnego...